เชิญร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ #ครั้งแรกประจำปี 2565 #ไถ่ชีวิตกระบือ 18 ชีวิตจากโรงเชือด

#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 268
วันที่ 18 มิถุนายน โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด
นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 18
โดยมูลนิธิธรรมดี มูลนิธิพุทธภูมิธรรม และเครือข่ายปุญภาคี

ผู้มีหัวใจแห่งพระโพธิสัตว์
** ร่วมลุ้นจำนวนชีวิตกระบือที่มีผู้ร่วมบุญทุกวัน **
** และเชิญร่วมพิธีสู่ขวัญควายครั้งแรก ในรอบหลายปี
ณ คอกกระบือทรงเลี้ยง โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนวิถีชีวิตคนกับควาย จ.สระแก้ว

งบประมาณตัวละ 40,000 – 50,000 บาท
ตามขนาดและความสมบูรณ์

***เชิญร่วมบุญที่บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์
กสิกรไทย เลขที่ 026-2-37337-3
แจ้งสถานะการร่วมบุญที่
มูลนิธิธรรมดี
Official Line

☎️ 061-449-6965
อนุโมทนาสาธุการ
#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Line @dfoundation

มหาอานิสงส์จากการไถ่ชีวิตสรรพสัตว์
1. ความเป็นมงคลจะเข้ามาหา การปล่อยสัตว์เป็นบ่อเกิดแห่งเมตตาธรรม ไอของความปิติสุขปกคลุมกาย
2. การปล่อยสัตว์มีบันทึกไว้ในพระสูตร กล่าวคือ เปี่ยมด้วยวาสนาตอบสนอง 2 ประการ คือ มีอายุยืน และไร้โรคภัย
3. ได้บุตรที่กตัญญู การปล่อยสัตว์ดีกับฟ้าดินที่มีใจให้กำเนิด ดังนั้นจึงได้บุตรกตัญญูเป็นมงคลแก่ครอบครัว
4. การปล่อยสัตว์เป็นการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ เฉกเช่นช่วยเหลือบุตรพุทธะ เมื่อได้ช่วยชีวิตสัตว์เหล่าพุทธะต่างชื่นชมยินดี
5. สัตว์ทั้งหลายต่างสำนึกบุญคุณ เพราะสัตว์ที่ได้รับการช่วยชีวิตล้วนซาบซึ้งบุญคุณ เป็นบุญสัมพันธ์ที่สัตว์เหล่านั้นคิดจะทดแทนไปตราบนาน
6. ไม่มีเคราะห์ร้ายใด ๆ ผู้มีเมตตาจิต บุญกุศลนับวันเพิ่มพูน เคราะห์ภัยทั้งหลายล้วนมลายหายไป
7. บรรเทาภัยสังคม ปัจจุบันสมัยผู้คนลุ่มหลงในอบาย ภัยสุรายาเสพติดดาษดื่น การปล่อยสัตว์สามารถลดวิบากกรรมเหล่านั้นได้
8. บุญกุศลไร้ขอบเขต สัตว์นั้นก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นคนได้อีกหลังชดใช้กรรมจนหมดสิ้น อาจจะได้พบเจอช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
9. บุญกุศลเป็นเหตุปัจจัยไปสู่ความเจริญสุข เป็นหนทางไปสู่ เทวโลก พรหมโลก และ พระนิพพาน

“ ผู้ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น ผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิต”
“ชีวิตอันแท้จริง คือ ชีวิตอันเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะทั้งมวล”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *