เชิญร่วมบุญครั้งสำคัญแห่งสังสารวัฏ

เพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ถึง 5,000 พระวัสสา

สร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
หน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 29 เมตร
วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จังหวัดตราด
มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

หลวงปู่ติ๊ก พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตฺโม วัดป่าห้วยลาด
เมตตาเป็นประธานสงฆ์ สร้างตามนิมิตเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน
ของหลวงพ่อขาว พระอาจารย์เผชิญ ญาณสิริ เจ้าอาวาสวัดป่าโรงถ่าน

ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมบุญสูงสุดจะได้รับพระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ
ประดับคริสตัลสวารอฟสกี้ ลิมิเตดเอดิชั่น
หน้าตัก 14.5นิ้ว สูง 19.1 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว

จากหลวงปู่ติ๊ก พระอาจารย์อุทัย ฌานุตโม วัดป่าห้วยลาด
คลิปพระสัพพัญญูประดับสวารอฟสกี้ https://vt.tiktok.com/ZSN8tVVyS/

สามารถโอนปัจจัยมาร่วมบุญสร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่ธนาคารกสิกรไทย
772-2-36292-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อทำนุบำรุงวัดไทยแดนพุทธภูมิ
รับใบอนุโมทนาบัตร ติดต่อ
Official Line มูลนิธิธรรมดี

ชมคลิป https://youtu.be/zuR_8U-0j9Y?feature=shared
บรรยากาศ ปี 2565 https://youtu.be/2Iaw4dZmxxY?feature=shared

ร่วมเดินทางถวายมหากฐินมูลนิธิธรรมดี ปี 2566
ครั้งที่ 1/6 ศุกร์ที่ 3 – อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน
เกาะช้าง จ.ตราด

ติดต่อ Line @dmgbooks
?099-625-5289
?098-268-6813
?092-956-1145

รายนามเจ้าภาพมหากฐินและผู้มีจิตศรัทธา ณ วันที่ 6 ตุลาคม **
1. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และครอบครัวทายาท อดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล
2. ครอบครัวสรอดิศัยกุล ผู้รังสรรค์พระสัพพัญญูฯ ประดับคริสตัลสวารอฟสกี้
3. กัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี และครอบครัวจันทร์เจ้าฉาย
4. คุณวไลพร ถาวรวันชัย คุณกษิรา สิริวันต์ นพ. เสริมพล ขจรรัตนเดช
ผู้จัดงานล่องเรือราชนาวี ครั้งที่ 2
5. ทันตแพทย์ทิวา – คุณไอลดา วงษ์รักษ์ 100,000 บาท
6. คุณวิชชุดา ไตรธรรม 11,000 บาท
7. คุณประเสริฐ จิรคูณสมบัติ 10,000 บาท
8. คุณวิรัช-คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ กรุ๊ป จำกัด 10,000 บาท
9.
10.

ตามจิตศรัทธา
1. คุณวิศรุตา กลิ่นอภัย 8,888 บาท
2. คุณศยามล วิชุภากรณ์กุล 5,000 บาท
3. พ.ต.อ.ยศเอก รักษาสุสรรณ 3,000 บาท
4. คุณสุชิต ริ้วจรูญ 3,000 บาท
5. คุณธัญญารัตน์ สกุลดีเลิศ 3,000 บาท
6. คุณธนัชพร เอ็งอุทัยวัฒน์ 2,000 บาท
7. คุณศิริวรรณ พานิชตระกูล 2,000 บาท
8. คุณเรวดี ธิติธำรงชัย 2,000 บาท
9. คุณนาถนิษฐา 1,500 บาท(โอน2ยอด)
10. คุณพิชชา ตฤดียะถาวร 1,000 บาท
11. คุณอธิศกิตติ์ 1,000 บาท
12. คุณกรรณิการ์ ดีเจริญ 1,000 บาท
13. คุณจิตราวิมนต์ พร้อมครอบครัว 1,000 บาท
14. คุณเยาวเรศ เมตตาจิตร 1,000 บาท
15. คุณพิริยดา เวสสุวรรณ 1,000 บาท
16. คุณธมนธร 1,000 บาท
17. คุณมยุรี เพชรเจริญ 1,000 บาท
18. คุณธีรานุช เตชสุจริตสุนทร 550 บาท
19. คุณพรพิมล เทียนชัยกุล 500 บาท
20. คุณผุสดี เทพารักษ์ 500 บาท
21. คุณพรรษวรรณ 500 บาท
22. คุณประนอม 500 บาท
23. คุณสมพร ด่านมะณี ครรชิต ฐานิสโร 299 บาท
24. คุณสุกัญญา แซ่ซื้อ 299 บาท
25. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา 250 บาท
26.
27.

ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลธรรมทั้งปวง
โปรดมารวมกันเป็นตบะเดชะ เป็นพลานุภาพแห่งธรรม
ดลบันดาลประทานพรให้ท่านถึงพร้อมด้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล
สมบูรณ์พูนผล ทั้งกายและใจตลอดไป
สาธุ ? สาธุ ? สาธุ ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *