เชิญร่วมบุญครั้งสำคัญแห่งสังสารวัฏเพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ถึง 5,000 พระวัสสา

สร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สุดเขตแดนสยามภาคตะวันออก ตามพระราชประสงค์สมเด็จพระปิยมหาราช

หน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 29 เมตร
วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จังหวัดตราด
มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

หลวงปู่ติ๊ก พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตฺโม วัดป่าห้วยลาด
เมตตาเป็นประธานสงฆ์ สร้างตามนิมิตเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน
ของหลวงพ่อขาว พระอาจารย์เผชิญ ญาณสิริ เจ้าอาวาสวัดป่าโรงถ่าน

ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมบุญสูงสุดจะได้รับพระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ
ประดับคริสตัลสวารอฟสกี้ ลิมิเตดเอดิชั่น
หน้าตัก 14.5นิ้ว สูง 19.1 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว
จากหลวงปู่ติ๊ก พระอาจารย์อุทัย ฌานุตโม วัดป่าห้วยลาด
คลิปพระสัพพัญญูประดับสวารอฟสกี้ https://vt.tiktok.com/ZSN8tVVyS/

สามารถโอนปัจจัยมาร่วมบุญสร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่ธนาคารกสิกรไทย
772-2-36292-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อทำนุบำรุงวัดไทยแดนพุทธภูมิ

รับใบอนุโมทนาบัตร ติดต่อ
Official Line มูลนิธิธรรมดี
https://bit.ly/3y1qfLI

ชมคลิป https://youtu.be/zuR_8U-0j9Y?feature=shared
บรรยากาศ ปี 2565 https://youtu.be/2Iaw4dZmxxY?feature=shared

ร่วมเดินทางถวายมหากฐินมูลนิธิธรรมดี ปี 2566
ครั้งที่ 1/6 ศุกร์ที่ 3 – อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน
เกาะช้าง จ.ตราด
ติดต่อ Line @dmgbooks
?099-625-5289
?098-268-6813
?092-956-1145

รายนามเจ้าภาพมหากฐินและผู้มีจิตศรัทธา ณ วันที่ 9 ตุลาคม **

 1. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และครอบครัวทายาท
  อดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล
 2. ครอบครัวสรอดิศัยกุล ผู้รังสรรค์พระสัพพัญญูฯ ประดับคริสตัลสวารอฟสกี้
 3. กัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี และครอบครัวจันทร์เจ้าฉาย
 4. คุณวไลพร ถาวรวันชัย คุณกษิรา สิริวันต์ นพ. เสริมพล ขจรรัตนเดช
  ผู้จัดงานล่องเรือราชนาวี ครั้งที่ 2
 5. ทันตแพทย์ทิวา – คุณไอลดา วงษ์ลักษณ์ 100,000 บาท
 6. สยามชัยการไฟฟ้า 26,000 บาท
 7. คุณเอวลิน Evelyn เศรษฐภักดี 20,000 บาท
 8. คุณชินกิตติ์ สิริวันต์ 20,000 บาท
 9. คุณวิชชุดา ไตรธรรม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10,000 บาท
 10. คุณประเสริฐ จิรคูณสมบัติ 10,000 บาท
 11. คุณวิรัช-คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล 10,000 บาท
  บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ กรุ๊ป จำกัด
 12. คุณอุษา สมบูรณ์ คณะผู้ปกครอง ISB International School Bangkok 10,000 บาท
 13. คุณพัชรี จากอารียาพร๊อพเพอร์ตี้10,000 บาท
 14. คุณอัญชลี อุดมรักษ์ 10,000 บาท
 15. คุณอรวรรณ คราประยูร 8,000 บาท
 16. คุณแอม เสาวลักษณ์ ลีลาบุตร 5,000 บาท
 17. คุณปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว 4,000 บาท

ตามจิตศรัทธา

 1. คุณวิศรุตา กลิ่นอภัย 8,888 บาท
 2. คุณศยามล วิชุภากรณ์กุล 5,000 บาท
 3. พ.ต.อ.ยศเอก รักษาสุวรรณ 3,000 บาท
 4. คุณสุชิต ริ้วจรูญ 3,000 บาท
 5. คุณธัญญารัตน์ สกุลดีเลิศ 3,000 บาท
 6. คุณธนัชพร เอ็งอุทัยวัฒน์ 2,000 บาท
 7. คุณศิริวรรณ พานิชตระกูล 2,000 บาท
 8. คุณเรวดี ธิติธำรงชัย 2,000 บาท
 9. คุณธนาสัน ศักดิ์ชื่นยศ 2,000 บาท
 10. คุณวิชชุดา ก 2,000 บาท
 11. คุณพิชชา ตฤดียะถาวร 1,000 บาท
 12. คุณนาถนิษฐา 1,500 บาท
 13. คุณอธิศกิตติ์ 1,000 บาท
 14. คุณกรรณิการ์ ดีเจริญ 1,000 บาท
 15. คุณจิตราวิมนต์ พร้อมครอบครัว 1,000 บาท
 16. คุณเยาวเรศ เมตตาจิตร 1,000 บาท
 17. คุณพิริยดา เวสสุวรรณ 1,000 บาท
 18. คุณธมนธร 1,000 บาท
 19. คุณมยุรี เพชรเจริญ 1,000 บาท
 20. คุณวีรชัย จางวิบูลย์ 1,000 บาท
 21. คุณธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ 1,000 บาท
 22. คุณชญานิษฐ์​ ดุลยเกษม 1,000 บาท
 23. คุณรฐา กิตติเมธนาคิน 1,000 บาท
 24. คุณธีรานุช เตชสุจริตสุนทร 550 บาท
 25. คุณพรพิมล เทียนชัยกุล 500 บาท
 26. คุณผุสดี เทพารักษ์ 500 บาท
 27. คุณพรรษวรรณ 500 บาท
 28. คุณประนอม 500 บาท
 29. คุณสมพร ด่านมะณี ครรชิต ฐานิสโร 299 บาท
 30. คุณสุกัญญา แซ่ซื้อ 299 บาท
 31. นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา 250 บาท

ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลธรรมทั้งปวง
โปรดมารวมกันเป็นตบะเดชะ เป็นพลานุภาพแห่งธรรม
ดลบันดาลประทานพรให้ท่านถึงพร้อมด้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์
มงคล สมบูรณ์พูนผล ทั้งกายและใจตลอดไป

สาธุ ? สาธุ ? สาธุ ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *