เชิญร่วมบุญใหญ่ น้อมถวายพระพุทธรูปธรรมดี ปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย แด่พ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า 12 แห่ง

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าบ้านใหม่
วัดถ้ำเต่า
วัดเมตตากิตติคุณ
วัดป่ารวมธรรม
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดป่าไชยชุมพล
วัดป่าน้ำโจน

ผลงานอาจารย์พุทธศิลป์ หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองเกรดพิเศษ

บนฐานหลังพระ ติดตราสัญลักษณ์มูลนิธิธรรมดี
ดอกบัว ๙ กลีบ แห่งโลกุตรธรรม
สื่อถึงมรรค ๔ ผล ๔ พระนิพพาน ๑
ออกแบบโดยอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
ประติมากร และศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

ร่วมบุญตามศรัทธาที่
ธ.กสิกรไทย สาขาสยามสแควร์
บัญชี มูลนิธิธรรมดี 026-2-253777

Official Line @dfoundation
โทร 092-9561145
086-8842449

บูชาองค์ละ 9,900 บาท
หล่อจำนวนจำกัด

มูลนิธิธรรมดี ประทีปแห่งความดีเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเพื่อนมนุษย์

มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *