#เชิญร่วมบุญใหญ่ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 284 #ปล่อยปลาหน้าเขียง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย ราชธานีแห่งแรก

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
เวลา 16.30 น.
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
แห่งสยามประเทศทุกๆ พระองค์

#ปัจจัยร่วมบุญทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย
ร่วมสมทบบุญใหญ่ #มหาทานบารมี#มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง ให้ชาวอินเดีย 1,000 ครอบครัว
วัดไทยสิริราชคฤห์ กรุงราชคฤห์
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
16 ธันวาคม 2565
ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์
เลขที่ 026-2-37337-3
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
#ฝากประชาสัมพันธ์ครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *