เชิญร่วมบุญ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 269#ปล่อยปูดำ 199 ตัว #ปล่อยแมงดาทะเล 199 ตัว (ครั้งแรก)

ป่าชายเลนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน เวลา 15.30 น.

และมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ชุดตามรอยพระยุคลบาท
ให้โรงเรียนในอำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะกูด 15 โรงเรียน
เป้าหมาย 590 โรงเรียนทั่วประเทศ
http://dmgbooks.com/home/?p=3251

** ปัจจัยร่วมบุญในการไถ่ชีวิตของทุกท่าน
ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำไปสมทบทุน
การส่งต่อปัญญาให้เยาวชนทั่วประเทศ

เชิญร่วมบุญที่กสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี
ทอดผ้าป่าหนังสือดี 772-2-31154-4

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1
☎️ 061-4496965

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *