เชิญร่วมฟังธรรมในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ ๓ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

พระครูสังฆวิสุทธิ์ (พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว)
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร

ชมคลิป https://youtu.be/KK-5ZU7MQ-g
เมตตาแสดงธรรม และนำปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษา

เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น
ครั้งที่ ๓ : พุธที่ ๒๑ กันยายน

หรือรับชมผ่านทาง Facebook Live
มูลนิธิธรรมดี https://bit.ly/3RsRyse

Danai Chanchaochai https://bit.ly/3c3Gtxc
และยูทูบ Danai Life
ติดตามข่าวสารงานบุญทาง
Official Line

https://bit.ly/2VaWeV1

โทร 092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *