เชิญร่วมฟังธรรมในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ ๕ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

พระครูสังฆวิสุทธิ์ (พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว)
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร
เมตตาแสดงธรรม และนำปฏิบัติ
ครั้งที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๖ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ชมคลิป https://youtu.be/VqkhKYl5ksE
หรือรับชมผ่านทาง Facebook Live
วัดปทุมวนาราม หรือ
มูลนิธิธรรมดี https://bit.ly/3RsRyse
ติดตามข่าวสารงานบุญ
มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1
โทร 092-9561145
065-0961595

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *