เชิญร่วมฟังธรรมในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ ๑๑

ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
พระครูสังฆวิสุทธิ์ (พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว)
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร

เมตตาแสดงธรรมและนำปฏิบัติ
วันพระ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น

ชมคลิป https://youtu.be/VqkhKYl5ksE
หรือรับชมผ่านทาง Facebook Live
มูลนิธิธรรมดี https://bit.ly/3RsRyse
Danai Chanchaochai https://bit.ly/3c3Gtxc

ติดตามข่าวสารงานบุญ
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
โทร 092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *