#เชิญร่วมยอดบุญ โค้งสุดท้ายให้ทันออกพรรษานี้

#เชิญร่วมยอดบุญ โค้งสุดท้ายให้ทันออกพรรษานี้
สร้างเพดานและปูพื้น พระอุโบสถเอนกประสงค์
และศาลาการเปรียญ วัดป่าบ้านแดง (ธรรมยุต)
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

อุโบสถที่สร้างขึ้นนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้ประโยชน์
ได้หลายอย่าง เช่น การปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์
อุปสมบทพระภิกษุ สวดพระปาติโมกข์
ใช้เป็นที่แสดงธรรม ฝึกอบรมสมาธิภาวนา
สวดมนต์ทำวัตรเช้าค่ำ ถวายจังหันเช้า
และที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น

ผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์ จึงได้บุญกุศลมากมาย
เพราะเป็นผู้ที่ได้เปลี่ยนโภคทรัพย์เป็นอริยทรัพย์
เพื่อดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนา
ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เกียรติคุณย่อมฟุ้งขจรไกล

ทุกวาระที่มีการแสดงธรรมปฎิบัติธรรม ผู้ถวายย่อมได้เพิ่มพูน
ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่าง สงบสุขได้มากขึ้น
แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา(ตาย)
ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศล นำไปสู่สุคติภูมิ
และได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ จนถึงพระนิพพานเป็นที่สุด

ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 80%
แต่เนื่องจากค่าวัสดุขึ้นราคาอยู่เรื่อยๆ จึงทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ขณะนี้เหลือเพียงส่วนฝ้าเพดานเล็กน้อยตามภาพ
(ซึ่งนกพิราบเริ่มเข้าไปอยู่) และพื้นที่ปูได้เพียงครึ่งเดียว

** ยังขาดงบประมาณอีกเพียง 250,000 บาท **

ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อมูลนิธิธรรมดี สาขาสยามสเเควร์
เลขที่ 026-2-25377-7

ท่านที่ประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตร
กรุณาส่งใบ pay-in พร้อมชื่อนามสกุล ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์
และเบอร์โทรมาที่

มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ
#ประชาสัมพันธ์และฝากแชร์ครับ
#ธรรมดีเราทําได้LikeCommentShare12ความคิดเห็น 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *