เชิญร่วมส่งต่อประทีปแห่งปัญญา

#มหาทานบารมี ครั้งที่ 341
มอบทุนการศึกษานักเรียน
อาหารกลางวัน เสื้อกีฬา จำนวน 100 ตัว
ให้ตัวแทนน้องๆ นักเรียนในจังหวัดชลบุรี

🎶ที่มาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และพระราชาในนิทาน
#ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 39
และร่วมสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 340
ปล่อยเต่าตนุ 20 ตัว ถวายเป็นพุทธบูชา
#เก็บขยะชายหาด
ณ หาดน้ำใส

เกาะแสมสาร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ชลบุรี
วันเสาร์ที่ 27 เมย 67
ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
กราบอนุโมทนาสาธุ
097-2562599
094-4034245

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *