เชิญร่วมส่งต่อเเสงสว่างแห่งปัญญา เข้าพรรษา 2564 ทอดผ้าป่าหนังสือดี สร้างคนดี

จุดแสงสว่างทั่วผืนแผ่นดินไทย ด้วยการส่งมอบปัญญา
ให้ครูและเยาวชนทั่วประเทศ
โครงการ “แสงแห่งปัญญา” 999 โรงเรียน
ปัจจุบัน มอบไปแล้ว 938 รร
❌ขาดเพียง 61 รร
ร่วมบุญตามศรัทธา หรือ ทอดผ้าป่า กองละ 5,000 บ
(1 กอง = 1 รร) จากมูลค่าหนังสือ 14,723 บ
* ติดชื่อเจ้าภาพติดที่กล่องหนังสือ
ข้อมูล shorturl.at/ruOQ4


ร่วมบุญที่กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี
ทอดผ้าป่าหนังสือดี 7722311544
มูลนิธิธรรมดี
https://bit.ly/3y1qfLI
092 956 1145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *