เชิญร่วม #บุญยิ่งใหญ่ข้ามภพข้ามชาติ

ฝากกระแสบุญในพระพุทธศาสนา ให้อยู่ถึง 5,000 พระวัสสา
สร้างวัด Ugyen Phuntshog Choeling Nyingmapa Monastery ในราชอาณาจักรภูฏาน #บุญสองแผ่นดิน#ไทยภูฏาน
ปิดทองพระประธาน 3 องค์ ความสูง 5 เมตร
พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พระปัทมสัมภวะ หรือท่านคุรุรินโปเช
และพระพุทธรูป รวม 11 องค์
จิตรกรรมฝาผนังแบบพุทธวัชรยาน
โดยดำริของพระธรรมาจารย์นังปา รินปูเช เทอริง เด็นดุ๊ป
แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567
เชิญร่วมบุญถวายการอุปัฏฐากตามศรัทธาที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7

ร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างวัดและพระพุทธรูปในราชอาณาจักรภูฏาน
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีมูลนิธิธรรมดี
เลขที่ 772-2-37864-9

Facebook มูลนิธิธรรมดี
ติดต่อ Line @dfoundation
☎️ 094-403-4245
☎️ 092-956-1145

** ทั้งนี้ ในปี 2565 มูลนิธิธรรมดีได้ถวายปัจจัย
330,730 บาท ร่วมบุญปิดทองพระประธาน 3 องค์
อนุโมทนาสาธุกับมหากุศลจิตของทุกท่าน สาธุ ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *