เชิญร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 280#ปล่อยปูหน้าเขียง ถวายเป็นพุทธบูชา

และถวายหลวงปู่พระอุปคุต
อุทิศบุญกุศลให้พ่อขุนรองปลัดชูและกองอาทมาต 400 คน

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
บริเวณสะพานสราญวิถี หน้าวิหารหลวงปู่อุปคุต
ประจวบคีรีขันธ์ เวลา 6.30 – 7.30 น

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์
เลขที่ 026-2-37337-3

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *