เชิญร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 302#ปล่อยแมงดาทะเล #ปล่อยปูทะเล#ปลุกป่าชายเลน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม จังหวัดตราดวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

เชิญร่วมบุญตามศรัทธาที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373

ปัจจัยร่วมบุญ ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำไปสมทบทุน
มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท
แก่ 590 โรงเรียนทั่วประเทศ
รายละเอียดการมอบหนังสือ
http://dmgbooks.com/home/?p=3251

มูลนิธิธรรมดี
Line https://bit.ly/2VaWeV1
☎️ 097-2562599

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *