เชิญลอยกระทง ปล่อยโคมลอย 10,000 โคม #มหาบุญบารมี #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2565 วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย วัดสุดท้าย วัดที่ 8

อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญ
ถวายกฐิน 7 วัดแรก
ยอดปัจจัย 21 ล้านบาท
ร่วมบุญถวายกฐินวัดป่าห้วยลาด
ที่ไทยพาณิชย์
มูลนิธิธรรมดี
059-284905-9
รับใบอนุโมทนาบัตร
LINE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *