ลงอาบเก็บน้ำห้วยยางเงาะ ในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู (พันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี กรมประมง) ถวายเป็นพุทธบูชา และสมเด็จบูรพกษัตริย์ แห่งสยามประเทศทุกๆ พระองค์ ร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์ 026-2-37337-3 092-956-1145 098-268-6813 อนุโมทนาสาธุ มูลนิธิธรรมดี
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *