เดินทางปีละครั้ง ศูนย์ปฏิบัติธรรมอันดับต้นของประเทศไทย #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำพุทธศักราช 2565

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จันทบุรี
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพที่
บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
เลขที่ 059-284905-9
รับใบอนุโมทนาบัตร
กรุณาส่งชื่อที่อยู่ พร้อมสลิปใบโอนเงิน
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

ร่วมเดินทางทอดกฐิน
ติดต่อ LINE DMG
☎️ 092-9561145

กำหนดการเดินทาง
06.00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ สถานี BTS ราชดำริ (ปากซอยมหาดเล็กหลวง2)
06.30 น. ออกเดินโดยรถโค้ช
10.00 น. เดินทางถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ
* นำคณะถวายพานธูป เทียนแพ กล่าวคำขอขมาต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์
* พิธีทอดกฐินมหากุศล
* พระสงฆ์อนุโมทนา (เสร็จพิธี)

11.30 น. นำคณะสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
17.00 น. เดินทางถึงสถานี BTS ราชดำริ (ปากซอยมหาดเล็กหลวง 2)
กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *