เทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563

มูลนิธิธรรมดี น้อมบุญเทียนพรรษา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ชุดอาบน้ำฝน เทียนเเสงจันทร์เล่มเล็ก ใบมีดโกน เข็ม ด้าย
และชุดหนังสืออริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน น้อมถวายพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่า

ที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี
772-2-31154-4  กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์

Description: ☎️ 092-956-1145
Description: ☎️ 098-268-6813

อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *