เทศกาลเข้าพรรษา 2564 ทอดผ้าป่าหนังสือดี สร้างคนดี แสงแห่งปัญญาทั่วแผ่นดินไทย

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา
ไม่มีเชิญร่วมโครงการ แสงแห่งปัญญา 999 โรงเรียน
มีเจ้าภาพแล้ว 950 โรงเรียนขาดเพียง 49 โรงเรียน
ข้อมูลมอบหนังสือโรงเรียน
https://bit.ly/3iGqDKm

ร่วมบุญกองละ 5,000 บ ต่อ 1 โรงเรียน หรือตามจิตศรัทธา
ที่กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี
ทอดผ้าป่าหนังสือดี
7722311544 และร่วม #ตักบาตรเติมบุญ
ทุกวันที่วัดปทุม
ส่งมอบแพทย์พยาบาล รพ ต่างๆ
ติดต่อ Line @dmgbooks0929561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *