เนื่องในวันนวมินทรมหาราช๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ทีมงาน
โครงการตามรอยพระราชา
มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์
และบริษัทดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด

รูปพระบรมฉายาลักษณ์จากหนังสือตามรอยพระยุคลบาท ร.๙
http://dmgbooks.com/home/?p=543

ประทีปแห่งความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และเพื่อนมนุษย์

Official Line @dfoundation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *