เมตตาธรรมค้ำจุนโลก …

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ พลิกฟื้นคืนพุทธสู่แดนพุทธภูมิ
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
สร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 314

มอบถุงยังชีพ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชาวพุทธอินเดีย
500 ครอบครัว หมู่ถ้าเอลโลร่า

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373

สัมผัสพลังแห่งศรัทธา มรดกโลก 2300 ปี
หมู่ถ้ำอชันต้าเอลโลร่า มหัศจรรย์ดังเทพเนรมิตร
นั่งสมาธิในมหาเจดีย์ทองคำ ของ อจ.โกเอ็นก้า

กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *