เรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน กรุณาให้เกียรติร่วมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรเวที

เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร สิริอายุวัฒนมงคล 83 ปี 61 พรรษา
และฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย
สิริอายุ 82 ปี

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566
ห้องพิธีการ 1 อาคารเสนาสนะสงฆ์
วัดปทุมวนารามฯ เวลา 10.30 น


พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถระ 9 รูป และพระภิกษุสามเณร วัดปทุมฯ ทุกรูป พระสงฆ์ให้พร
จากนั้นเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหาร และเยี่ยมชมสวนป่าศาลาพระราชศรัทธา พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ตามอัธยาศัย
เพื่อจัดเตรียมอาหารรับรองทุกท่าน กรุณา

RSVP น้องนก 092-9561145
น้องหยก 098-2686813
กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
มูลนิธิธรรมดี
Line @dfoundation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *