เรียนเชิญกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี

ใส่บาตร ฟังธรรม หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต
วัดป่าสุขใจ บางบ่อ
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
เวลา 7.00 น

และร่วมถวายปัจจัย #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี วัดป่าสุขใจ
วัดที่ 5 จาก 6 วัดทั่วประเทศ ประจำปี 2566

ท่านใดสะดวกเรียนเชิญนะครับ
ร่วมบุญกฐินที่มูลนิธิธรรมดี
ไทยพาณิชย์
059-284905-9

รับใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งชื่อที่อยู่
พร้อมสลิปใบโอนเงิน ได้ที่ Official Line มูลนิธิธรรมดี

?097-256-2599
?098-268-6813
?092-956-1145
อนุโมทนาสาธุครับ ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *