เสร็จสมบูรณ์ ปราณีต งดงาม ทันเวลา ที่จะอัญเชิญไปถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชที่ญี่ปุ่น

พระพุทธรูปทองคำศิลปะสุโขทัย ปางห้ามสมุทรในซุ้มเสมาแก้ว
ในวาระการเดินทางไปวัดพุทธที่ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
Nenbutsushu Temple วันที่ 16-21 พฤศจิกายน ศกนี้

ขอน้อมนำบุญให้กัลยาณมิตรทุกท่าน
และทุกดวงจิตมีส่วนในบุญด้วยกันทั้งหมดโดยไม่มีประมาณ

** พระพุทธรูปทองคำ ปางห้ามสมุทร ในซุ้มเรือนแก้ว
(ลักษณะต่างกัน) องค์แรก มูลนิธิธรรมดีน้อมถวายแด่
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสฺโก
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเสด็จทรงเปิดเจดีย์เขมาภิรโต
วัดถ้ำกองเพล เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565

เชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-225-377-7
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *