แค่น้องๆ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

และพระราชาในนิทานจากหัวใจ รับไปเลยครับ
หนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน พร้อมทุนการศึกษา

ขอบคุณคณะครูอาจารย์ และน้องๆ รร ผาสุกมณีจักรมิตรภาพ
ที่ 116 ปากเกร็ด มาร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่วัดกู้ เมื่อวันก่อน
และรับมอบชุดหนังสือแสงแห่งปัญญา ชุดที่ 700

? มูลนิธิธรรมดีขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญให้แสงแห่งปัญญา
สร้าง #มหาทานบารมี

ยอดร่วมบุญ ณ ปัจจุบัน
987 กอง ?คงเหลือ 1,580 กอง

เชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธาหรือเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี
เลขที่ 772-2-31154-4
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

?ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ม.ค. 67 ถวายวัดปทุมวนาราม
เพื่อส่งต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 424 เล่ม

?ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.พ. 67 มอบให้กรมราชทัณฑ์ 143 แห่ง
จำนวน 715 เล่ม

?ครั้งต่อไป?

?ครั้งที่ 3 มอบให้โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ
#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

?รายนามผู้ร่วมบุญ

เติมบุญ กองละ 100 บาท สมทบทุนร่วมโครงการแสงแห่งปัญญา ส่งต่อหนังสือธรรมะ มอบให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมจำนวน 2567 กอง

ทั้งนี้มูลนิธิธรรมดี ได้จัดทำโครงการมอบหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง มอบไปกว่า 1,575 โรงเรียน
โครงการแสงสว่างแห่งปัญญา

http://dmgbooks.com/home/?p=1559
โครงการตามรอยพระยุคลบาท
http://dmgbooks.com/home/?p=3251
กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ

080 236 2956
092 956 1145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *