แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี …

มูลนิธิธรรมดี นำโดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
และกัลยาณมิตร

มอบหนังสือชุดประวัติศาสตร์ตามรอยพระยุคลบาท
แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง เป็นชุดที่ 436
รับมอบโดย นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง

พร้อมมอบเสื้อและทุนการศึกษาให้เยาวชนที่มาร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี และพระราชาในนิทาน

โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด
นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 21
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

📌ในปี 2565 มูลนิธิธรรมดีมอบหนังสือไปแล้ว 436 โรงเรียน
มูลค่ารวมกว่า 6,639,408 บาท

มอบครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 15)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
มอบโรงเรียน 5 แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์

ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ อาคารรักพ่อพอเพียง เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลการมอบหนังสือ
http://dmgbooks.com/home/?p=3251

ทั้งนี้มูลนิธิธรรมดี ได้จัดทำโครงการมอบหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง มอบไปกว่า 1,026 โรงเรียน
http://dmgbooks.com/home/?p=1559

=========================

เชิญร่วมส่งต่อปัญญาและส่งเสริมการอ่านแก่น้องๆ เยาวชนไทยทั่วประเทศ

โดยการร่วมสนับสนุนโครงการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2565

แก่ 590 โรงเรียนๆ ละ 15,228 บาท
ยอดรวม 8,984,520 บาท (8.98 ล้านบาท)
โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมบุญ 5.9 ล้านบาท

🌟เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี
เลขที่ 772-2-31154-4
กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์

กราบอนุโมทนาสาธุ
02 651 9599
092 956 1145

ติดตามข่าวสารงานบุญ
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *