แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี …

ถวายหนังสือชุดประวัติศาสตร์ตามรอยพระยุคลบาท มอบให้โรงเรียน 31 แห่งในจังหวัดกำแพงเพชร
มูลนิธิธรรมดี นำโดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และคณะกัลยาณมิตร สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)
ผู้สร้างวัดพระบรมธาตุนครชุม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และปลูกพระศรีมหาโพธิ์จากลังกา
ณ วัดพระบรมธาตุ เมื่อปี พ.ศ. 1900

น้อมถวายผ้าไตร ชุดหนังสือโครงการตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 31 ชุด เพื่อวัดและโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร
แด่ พระราชวชิรเมธี (หลวงพ่อวีระ วรปัญโญ)
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ
ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญทั้งหมดนี้ด้วยกันโดยไม่มีประมาณเทอญ…สาธุ?

วัดพระบรมธาตุนครชุม พระบรมธาตุนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่
สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ เสมือนดั่งเจดีย์ ชเวดากองในเมืองพม่า
เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์
เมื่อได้เข้าไปนมัสการและบูชาแล้ว ดังได้พบกับพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง เป็นพระบรมธาตุเจดีย์
ที่อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยเป็นเมืองนครชุม
กินเวลายาวนานมากกว่า 600 ปี และยังคงยั่งยืนสืบต่อกันมาเป็นองค์มหาเจดีย์แห่งศรัทธา จวบจนปัจจุบัน
และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) อีกด้วย

โครงการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ตามรอยพระยุคลบาท
ประจำปี 2565 แก่ 590 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท
ยอดรวม 8,850,000 บาท (8.85 ล้านบาท)
โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมบุญ 5.9 ล้านบาท
มอบไปแล้ว 349 โรงเรียน

http://dmgbooks.com/home/?p=3251
เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี
ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี
เลขที่ 772-2-31154-4
กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ
#อนุโมทนาสาธุ
โทร 097-2562599 // 061-4496965

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *