โครงการตามรอยพระยุคลบาท ปี 2565 เเสงสว่างเสมอ ด้วยปัญญาไม่มี

ความยิ่งใหญ่ของ “การให้” คือการส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญา
มูลนิธิธรรมดี มอบหนังสือชุด “ตามรอยพระยุคลบาท”
หนังสือประวัติศาสตร์ของบูรพกษัตริย์ไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์แก่นักเรียน

📌กำหนดการมอบหนังสือ ครั้งต่อไป
✨วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 รวม 59 ชุด
📌ชุดที่ 350 – 409
มอบให้ 59 โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว
กิจกรรมทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 18
ณ โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ฯ สระแก้ว

✨วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 65 รวม 15 ชุด
📌ชุดที่ 410 – 425
มอบให้ 15 โรงเรียนในจังหวัดตราด
ณ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จำหวัดตราด

📌โดย ณ ตอนนี้ มูลนิธิธรรมดี
มอบไปแล้วกว่า 349 โรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 5,314,572 บาท
ล่าสุด มอบให้ 50 โรงเรียนที่จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565
ณ วัดตระพังทอง
=========================

โครงการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ตามรอยพระยุคลบาท
ประจำปี 2565 แก่ 590 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท
ยอดรวม 8,850,000 บาท (8.85 ล้านบาท)
โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมบุญ 5.9 ล้านบาท

ข้อมูลการมอบหนังสือ
http://dmgbooks.com/home/?p=3251
ทั้งนี้มูลนิธิธรรมดี ได้จัดทำโครงการมอบหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง มอบไปกว่า 1,026 โรงเรียน
เพิ่มเติม http://dmgbooks.com/home/?p=1559
=========================

หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการเห็นสังคมไทยดีขึ้น พร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ด้านการศึกษาร่วมส่งต่อปัญญา
และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านแก่น้องๆ เยาวชนไทยทั่วประเทศ
โดย การร่วมสนับสนุนโครงการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2565
=========================

เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี
ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี
เลขที่ 772-2-31154-4
กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ
#อนุโมทนาสาธุ
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

สอบถามโทร
092-956-1145
098-268-6813

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *