ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต”

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดแพรคลุมป้าย
“เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต”
(หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต) และทรงประกอบพิธีสมโภช
“พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”
วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย
“เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต”
และทรงประกอบพิธีสมโภช
“พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”
ณ วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

เสด็จเข้าเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ทรงวางผอบอัฐิธาตุ
หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
ไว้ที่ประดิษฐานภายในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต

พระราชภาวนาวชิรากร อินทร์ถวาย สนตุสสโก
รักษาการเจ้าอาวาส วัดถ้ำกลองเพล
ถวายพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระพุทธรูปประจำวันประสูติ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
:: ข้อมูลพระพุทธรูป https://bit.ly/3z09uU6

เสด็จเข้าพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประกอบพิธีสรงอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย

ข้อมูล ผอบทองคำ
https://bit.ly/3wL5hRz

มูลนิธิธรรมดีและเหล่าศิษยานุศิษย์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

และกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญจากการสร้าง
เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต
สร้างรูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง
ถวายผอบทองคำ 3 องค์
ถวายพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหิน
บูรณะอนุเสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง

และทุกบุญกุศลอันเกิดขึ้น ในการฟื้นฟูวัดถ้ำกลองเพล
ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

กราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *