ใส่บาตรพระสงฆ์ สามเณรโอม สามเณรซี

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม (มีสามเณร 2 รูป) วังน้ำเขียว

เช้านี้อากาศดี เย็นสบาย
ลูกเณรเดินบินฑบาตรสุดสาย ระยะทาง 6-7 กม.
จากนั้น ไปกราบหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
ฟังธรรมหลวงพี่มหาอนุชน
รับประทานอาหารก้นบาตร
น้อมนำบุญให้ทุกท่านครับ

สาธุ 🙏 สาธุ 🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *