๙ เดือน ๙ ปี ๒๕๖๓ เวลา ๙.๑๙

มูลนิธิธรรมดี น้อมรำลึกในความเสียสละของสมเด็จพระนเรศวร พระพี่นางสุพรรณกัลยา
และสืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เยาวชน

ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง
สักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ปราจีนบุรี

ในโอกาสนี้ ได้มอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน
ให้โรงเรียนที่มีการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์
และสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ในจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวน 17 แห่ง เป็นลำดับที่ 405-421

 092-956-1145 /  Description: ☎️ 098-268-6813

อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *