2 วันแห่งความสุข สนุกสนาน

เรียนรู้วิถีชีวิต 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม
บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด!
*กราบสักการะกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง รศ. 112
*ล่องเรือ ชมวิถีชาวเล ลุยโคลนปลูกป่าชายเลน
*ลุ้นๆ จับกะปู๋ทะเล ให้อาหารนกเหยี่ยว
*ปล่อยแมงดาทะเลและปูทะเล อนุรักษ์ระบบนิเวศน์
* กิจกรรมหอย-คราฟต์
* ทำขนมทองกรอบดอกไม้

ศาสตร์พระราชา สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนสู่ชุมชน
📕 โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 30
วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 (2 วัน 1 คืน)
สมัครที่ https://bit.ly/43HPhyB
☎️ เนยหอม 099-397-5333
จอย 094-403-4245

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *