5 สิ่งที่ห้ามพูด! สำหรับผู้ประสบความสำเร็จ

เชิญร่วมตามรอยเสด็จ … สักการะองค์พระปฐมเจดีย์
กราบพระร่วงโรจนฤทธิ์

พระโสณะและพระอุตตระ พระธรรมทูตที่พระเจ้าอโศกมหาราช
นิมนต์ให้อัญเชิญพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิ

ครั้งแรก! เรียนรู้ ทำกิน สร้างอนาคต
ที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
หนึ่งเดียวในโครงการพระราชดำริ 5,151 โครงการ

? ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา
ครั้งที่ 27

?วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 (2 วัน 1 คืน)
สมัครที่

☎️ 099-397-5333

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *