danai

แพทย์พยาบาล โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานียิ้มแก้มแตก …

มูลนิธิธรรมดี น้อมบุญแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานี ส่งมอบ KN95 2,000 ชิ้น เป็นที่เรียบร้อยสำหรับใส่ดูแลผู้ป่วย ได้อย่างปลอดภัย มูลนิธิธรรมดี ขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมบุญผ่านมูลนิธิด้วยครับ #คนไทยไม่ทิ้งกัน#โควิดจิตไม่ตก  092-956-1145 098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี

ระฆังยักษ์และฆ้อง ถวายวัด Nelligala International Buddhist Centre

มูลนิธิธรรมดี ร่วมน้อมบุญสร้าง ระฆังยักษ์และฆ้อง ถวายวัด Nelligala International Buddhist Centreเสร็จ เรียบร้อยเตรียมส่งจากอุบล มากรุงเทพฯ ก่อนจัดส่งทางเรือไปถวายวัด Nelligala International Buddhist Centre เมืองแคนดี้ ศรีลังกา ให้ทันการสมโภชพระเจดีย์ทองคำ บรรจุพระบรมเกศาธาตุ  วันที่ 28 มีนาคม 2563บนระฆังสลัก ภาษาไทยและอังกฤษ  ข้อความดังนี้  “ฉลองความสัมพันธ์ 700 ปีทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ระหว่างไทย – ศรีลังกา”  092-956-1145  098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี

หน่วยทันตกรรมอาสามูลนิธิธรรมดี

คณะทันตแพทย์มหิดลและทีมงาน ร่วมสามสิบคนออกหน่วยทันตกรรม รักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน แจกของเล่น ขนม แก่เด็กนักเรียน ครู พนักงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงวันหยุด มาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา ระลึกถึงหนึ่งในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา

ศรัทธาสาธุชนแน่นขนัดวัดบวรฯ

วันที่ 15 มกราคม 2563 มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรภาคี ร่วมอัญเชิญพระบรมชีวเกศาธาตุ กลับประเทศศรีลังกาโปรยดอกไม้ส่งเสด็จฯ บางท่านน้ำตาไหลบางท่านยิ้มในหัวใจด้วยด้วยความปลื้มปิติ เสด็จฯ กลับไปแล้ว แต่พระพุทธองค์ และพระธรรมคำสอนจะมั่นคงอยู่ในหัวใจเราตลอดไป … โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ จากศรีลังกา 092-956-1145  098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี