danai

🙏เชิญร่วมเดินทางถวาย #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี 25658 วัดทั่วไทย

🌟 ทริปมหากุศลครั้งแรกในชีวิต สุดเขตแดนสยาม 14-16 ตุลาคมกราบพระอริยสงฆ์สามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ร่วมเททองหล่อหลวงปู่อุปคุต ประจำนครเวียงพิงค์วัดกู่คำ สันกำแพง เชียงใหม่#มหาทานบารมี แจกข้าวสาร 2 ตัน ทุนการศึกษา เสื้อให้นักเรียน 700 คน/รูป กราบนมัสการพระอริยสงฆ์🪷 หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร อายุ 88 ปี 67 พรรษา🪷 หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัดเทพนิมิตสุดเขตแดนสยามเชียงราย อายุ 88 ปี 58 พรรษา🪷 หลวงตาม้า วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ)อายุ 77 ปี 34 พรรษา🪷 พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบุญญารามลำปาง อายุ 66 ปี 32 พรรษา🪷 หลวงพ่อฤทธิรงค์ ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์อายุ 60 ปี 35 …

🙏เชิญร่วมเดินทางถวาย #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี 25658 วัดทั่วไทย Read More »

เชิญผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ทุกท่าน ร่วมบุญใหญ่#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 278 #ธรรมดีช่วยเพื่อน #ทำบุญ1×3

บุญที่ 1 #ไถ่ชีวิตพ่อโคแม่โค 12 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์เป็นโคท้อง 8 ตัว โคสาว 2 ตัว พ่อโค 2 ตัว รวม 20 ชีวิต(โคสายพันธุ์ไทย 3 ตัว สายพันธุ์บราห์มัน 9 ตัว) บุญที่ 2 มอบโคให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความกตัญญู และชาวบ้านในตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาที่มีฐานะยากจน จำนวน 11 ครอบครัว บุญที่ 3 ปัจจัยร่วมบุญไถ่ชีวิตเป็นมหาทานทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มูลนิธิธรรมดีนำไปต่อยอดในการส่งต่อแสงสว่างทางปัญญา มอบหนังสือชุดประวัติศาสตร์ตามรอยพระยุคลบาท 590 โรงเรียนทั่วประเทศข้อมูล http://dmgbooks.com/home/?p=3251 #ตามรอยพระราชา โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 21 โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 17 กันยายน 2565 …

เชิญผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ทุกท่าน ร่วมบุญใหญ่#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 278 #ธรรมดีช่วยเพื่อน #ทำบุญ1×3 Read More »

กราบพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเจ้าคุณหลวงปู่แผ่นทอง จาครโตอายุ 93 ปี 53 พรรษาวัดสะพานดำ บุรีรัมย์

หลวงปู่แผ่นทองเป็นศิษย์อาวุโสของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล(หลวงปู่ดูลย์เป็นพระอุปัชฌาย์ของท่าน)หลวงปู่แผ่นทองศึกษาธรรมกับหลวงปู่ขาว อนาลโยที่วัดถ้ำกองเพล และเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่ลี ถาวโรวัดป่าหนองทับเรือ พิษณุโลก หลวงปู่แผ่นทองได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในการสร้างและดูแลวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ที่ชลบุรีและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะในราชทินนาม พระสังวรวิสุทธิคุณ พ.ศ. 2535 เนื่องจากท่านมีอุปนิสัยชอบสันโดษ สมถะจึงกลับมาสร้างวัดที่บุรีรัมย์ มูลนิธิธรรมดีและกัลยาณมิตรถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดาพระพุทธรูปธรรมดี ปางสมาธิ และปัจจัยร่วมบุญสร้างกำแพงแก้วล้อมพระอุโบสถแด่องค์หลวงปู่แผ่นทอง จำนวน 132,500 บาทและถวายปัจจัยรวม 284,390 บาท ทริปบุรีรัมย์ สุรินทร์ **ยอดถวายปัจจัย 5 ทริป 4,216,380 บาทถวายพระพุทธรูป พระบรมรูปหล่อในหลวงทรงผนวชเทียนพรรษา ผ้าไตร ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทานยา หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รวม 2,408,528 บาท รวมทั้งหมด 6,340,518 บาท** รายละเอียดด้านล่าง ** ถวายเทียนพรรษา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 5 วัด26-28 สิงหาคม ยอดรวม 284,390 บาท1. วัดอรัญพรหมาราม 37,100 บาท2.วัดป่าปราสาทจอมพระ 47,030 …

กราบพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเจ้าคุณหลวงปู่แผ่นทอง จาครโตอายุ 93 ปี 53 พรรษาวัดสะพานดำ บุรีรัมย์ Read More »

สิ่งใดเป็นกุศล สำเร็จผลเป็นอัศจรรย์น้อมนำบุญจากการ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 27​7​#ปล่อยปลาหน้าเขียง 590โล

#ปล่อยปลาหน้าเขียง 590โลวัดกู้ ปากเกร็ด​ นนทบุรี​วัน​อาทิตย์ที่​ 4 กัน​ยา​ยน 9.09 น สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาบนพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์** เชิญผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ทุกท่าน ร่วมบุญ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 278 #ธรรมดีช่วยเพื่อน#ทำบุญ1×3 บุญที่ 1 #ไถ่ชีวิตพ่อโคแม่โค 12 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์ เป็นโคท้อง 8 ตัว โคสาว 2 ตัว พ่อโค 2 ตัว รวม 20 ชีวิต (โคสายพันธุ์ไทย 3 ตัว สายพันธุ์บราห์มัน 9 ตัว) บุญที่ 2 มอบโคให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความกตัญญู และชาวบ้านในตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาที่มีฐานะยากจน จำนวน 11 ครอบครัว บุญที่ 3 …

สิ่งใดเป็นกุศล สำเร็จผลเป็นอัศจรรย์น้อมนำบุญจากการ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 27​7​#ปล่อยปลาหน้าเขียง 590โล Read More »

กราบนมัสการหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม (พระเทพมงคลวัชราจารย์)เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์ อายุ 95 ปี 75 พรรษา

กราบนมัสการหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม(พระเทพมงคลวัชราจารย์)เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์อายุ 95 ปี 75 พรรษา ท่านเป็นศิษย์อาวุโสของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโลหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และพระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล)ท่านเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ คือการแน่วแน่กับการปฏิบัติภาวนาไม่เสื่อมคลายอยู่อย่างสมถะ เรียบง่าย หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม ท่านได้ดำรงธาตุขันธุ์และวิถีชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกสมมุตินี้ อย่างสมถะและเรียบง่ายมากที่สุดจึงได้รับสมญานามว่าเป็น “พระอรหันต์เจ้าผู้ติดดิน” มูลนิธิธรรมดีและกัลยาณมิตรถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดาพระพุทธรูปธรรมดี ปางสมาธิและถวายปัจจัยรวม 284,390 บาท ทริปบุรีรัมย์ สุรินทร์ **ยอดถวายปัจจัย 5 ทริป รวม 4,216,380 บาทถวายพระพุทธรูป พระบรมรูปหล่อในหลวงทรงผนวชเทียนพรรษา ผ้าไตร ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทานยา หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รวม 2,408,528 บาท รวมทั้งหมด 6,340,518 บาท** รายละเอียดด้านล่าง ** ถวายเทียนพรรษา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 5 วัด26-28 สิงหาคม ยอดรวม 284,390 บาท1. …

กราบนมัสการหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม (พระเทพมงคลวัชราจารย์)เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์ อายุ 95 ปี 75 พรรษา Read More »

เชิญทุกท่านร่วม​ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 27​7​

#ปล่อยปลาหน้าเขียง 1,000 โล วัดกู้ ปากเกร็ด​ นนทบุรี​ วัน​อาทิตย์ที่​ 4 กัน​ยา​ยน 9.09 น สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บนพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ร่วมบุญที่กสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือ 772-2-31154-4 ปัจจัยร่วมบุญทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุนมอบหนังสือประวัติศาสตร์ 590 รร ทั่วประเทศ ข้อมูล http://dmgbooks.com/home/?p=3251 และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 276มอบ #ปลานิลจิตรลดา 10,000 ตัว และเป็ดไข่ 500 ตัวงบประมาณ 120,000 บาท ให้ชาวบ้าน 200 ครัวเรือน​ตำบลเนินมะกอก ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จ.พิจิตร#ตามรอยพระราชา 20-21 สิงหาคมที่ผ่านมาFacebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line

เชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างพระขาวกลางทะเล องค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จังหวัดตราด หลวงปู่ติ๊ก (พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม) วัดป่าห้วยลาดเมตตาเป็นประธานสงฆ์ ร่วมบุญสร้างพระขาวกลางทะเล องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ธนาคารกสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดีเลขที่ 772-2-36292-0 ** กฐินสามัคคีมหากุศล มูลนิธิธรรมดี ประจำพุทธศักราช 2565 1 วัดกู่คำ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.กฐินสามัคคี เททองหล่อ องค์พระมหาอุปคุตเถระเจ้า** หลวงตาม้า เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ** 2 วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดดอยหลวงปู่หลวง)ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. จุลกฐิน 3 วัดป่าโรงถ่าน ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราดวันอาทิตย์ที่ …

เชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างพระขาวกลางทะเล องค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ Read More »

🌟การสั่งสมบุญ นำซึ่งความสุขมาให้🌟🙏วันนี้..วันพระ✨พรรษาแห่งการตื่นรู้✨

❤️เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยการให้❤️มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ และกัลยาณมิตร ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 186✨วันพระที่ 26 สิงหาคม 2565 ภัตตาหารวันนี้🌟ราดหน้าอกไก่ใส่เห็ดหอม🌟ข้าวไก่กระเทียม /ไข่ต้ม🌟ข้าวกระเพราไก่ใส่หน่อไม้หวาน / หมูยอ วันนี้ 619 กล่องยอดรวมสะสม 46,647 กล่อง ถวายภัตตาหารแด่ท่านพระครูมงคลกิตติธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ทั้งนี้จะส่งมอบต่อให้น้องๆ โรงเรียนวัดปทุมฯ #หนึ่งคนให้ หลายคนรับค่ะอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ 🙏🙏🙏 1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย2 ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร3 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส4 คุณพรทิพย์ เก่าเจริญ5 นายวรยส อนุวัตินุโชติกุล6 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว7 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา8 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา9 เสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ อุทิศแด่คุณพ่อประเทือง และคุณแม่สำรูญ องค์ศิลป์10 คุณสุทธินาถ วงศ์ตั้งใจ …

🌟การสั่งสมบุญ นำซึ่งความสุขมาให้🌟🙏วันนี้..วันพระ✨พรรษาแห่งการตื่นรู้✨ Read More »