ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ และพระราชประวัติ ให้โรงเรียนอีก 62 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 404 แห่งทั่วประเทศ จากเป้าหมาย 999 แห่ง

มูลธรรมดี น้อมบุญงมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ในงานตักบาตรหลวงปู่พระอุปคุต
วันพุธที่ 2 ก.ย. 63 ณ วิหารหลวงปู่พระอุปคุต ประจวบคีรีขันธ์ โครงการ “แสงแห่งปัญญา” มอบหนังสือดี สังคมดี  ให้ครูนักเรียนทั่วประเทศ 999 โรง ณ ปัจจุบัน มูลนิธิธรรมดี
ได้ส่งมอบชุดหนังสือเข้าโรงเรียน และสถาบันการศึกษาไปแล้วกว่า 404 แห่ง และได้ถวายหนังสือแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมมอบชุดหนังสือให้กับน้องๆ รวม 2,817 ชุด
มากกว่า 65,000 เล่ม ให้ครูอาจารย์ เด็กเยาวชน และผู้ปกครองได้เรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย ตลอดรัชกาล ๗๐ ปี แห่งในหลวงรัชกาลที่ ๙
พระองค์ทรงให้ความสำคัญเรื่องการอ่าน ด้วยเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายรัชกาลสิ่งที่ทรงเป็นห่วงมากที่สุด
คือ การพระราชทานขวัญและกำลังใจให้กับ “ครูดี” รวมทั้ง “เด็กดี” ได้มีโอกาสด้านการศึกษา ที่เท่าเทียมกันเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน
มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรผู้ใจบุญ ได้มอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อประทีปแห่งปัญญา ตามจิตศรัทธา
ที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี
เลขที่ 772-2-31154-4
กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์
Description: ☎️ 092-956-1145 /  Description: ☎️ 098-268-6813
อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *