…หนึ่งในสิ่งที่ควรมีไว้บูชา เพื่อเป็นมหามงคลยิ่งแห่งชีวิต รูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช 3 องค์สุดท้าย!

#ย้ำ 3 องค์สุดท้าย หมายเลข 21/39, 31/39 และ 37/39

***เชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบูชารูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช
เทคนิค : หล่อบรอนซ์
ขนาด : 21 x 27 x 34 CM
ร่วมบูชาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7

“ … อันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของเรา ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ดี เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง มีคําสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งเพียบพร้อมด้วยสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเสื่อมใสยิ่งนัก ข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่า ถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจักได้อุปสมบทในพระศาสนาตามประเพณีสักเวลาหนึ่ง …

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยได้อภิบาลคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขสวัสดี ขอทุกๆ ท่านจงมีส่วนได้รับกุศลความดีงามอันจักพึงมีจากการที่ข้าพเจ้าเข้าอุปสมบทในพระศาสนาครั้งนี้โดยทั่วกันเทอญ”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2499

***ท่านที่มีจิตศรัทธา บูชารูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช
ติดต่อสอบถาม ☎️ 065-096-1595 (ยุต)

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

https://bit.ly/3y1qfLI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *