เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม ถวายเพล หลวงพ่อโพธินันทะ ณ สำนักงานมูลนิธิธรรมดี วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *